Tjänster

Advantum är ett fantastiskt system för en effektiv informationshantering. Genom att addera våra tjänster kan ni släppa loss den fulla kraften med Advantum. Våra erfarna applikationsspecialister har stor erfarenhet av att driftsätta och supportera Advantum hos våra kunder.

Som kund har ni er egen applikationsspecialist att vända er till för hjälp med exempelvis installation, utbildning, konfigurering eller support.

Vi erbjuder även möjligheten att införskaffa Advantum som driftad lösning samt att teckna supportavtal utifrån era specifika behov.

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss så berättar vi mera!

Projektledning

Våra projektledare har en lång och gedigen erfarenhet av införandeprojekt kring Advantum i en mängd olika miljöer och branscher. Med vår väl beprövade RAD (Rapid Application Deployment) metodik säkerställer vi en effektiv och kvalitetssäkrad implementering av Advantum i er organisation.

Installation

Servrar, arbetsstationer, mjukvaror och andra tillbehör – allt ska på plats. Advantum skall installeras och funktioner testas. Våra erfarna konsulter installerar Advantum effektivt med höga krav på säkerhet och dokumentation. Vi har lång erfarenhet av att planera, installera och driftsätta Advantum på rätt sätt.

Utbildning

En väl genomförd och spridd utbildning är en av nyckel-faktorerna i en lyckad implementation av ett nytt IT-system. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov, krav och förkunskaper och ser till att utbildningen blir så konkret och effektiv som möjligt. Vi har lång erfarenhet av att utbilda i Advantum.

Konfigurering

Ett av de absolut starkaste argumenten att välja Advantum är den unika flexibiliteten via konfigurering. Våra konsulter kan konfigurera Advantum till att fungera enligt era krav och önskemål samtidigt som möjligheten till framtida konfigurering möjliggör att ni kan växa och utvecklas med Advantum.

Support

En väl fungerande och effektiv support är en viktig del i den totala kundupplevelsen. Era supportfrågor kommer hanteras direkt av våra konsulter, som är väl insatta i just er installation. Tillsammans med er utformar vi ett supportavtal som passar era behov och krav på exempelvis omfattning, svarstider och tillgänglighet.

Drift

Med vår tjänst Drift kan vi hjälpa er med både mjukvara och serverdrift. Vårt drifterbjudande innefattar serverdrift i strikt övervakade miljöer vilken bland annat innefattar brandskydd, intrångsskydd, skalskydd, UPS, temperatur-övervakning, backuprutiner med mera. Låt oss hjälpa er med ett helhetsgrepp och spara tid. 

 

Kontakta oss gärna för att höra mera kring vilka tjänster vi kan erbjuda.