lfv3

 

 

 

En utredning kom fram till att LFV behövde ett nytt system för dokument och ärenden som är flexibelt, kan konfigureras och som till och med kan komma att ersätta ytterligare system längre fram i tiden. Efter en omfattande utvärdering valde LFV Advantum från InfoTech Scandinavia som sitt nya ärende- och dokumenthanteringssystem. Lars Berglund från LFV berättar varför valet föll på Advantum:

– Det har egentligen en hel massa orsaker, förklarar han. Samma verksamhets-information lagrades på många olika ställen inom LFV och det innebar så klart ökade lagringskostnader och oklarheter om var senaste versionen finns. Dessutom behövde vi ett effektivare system och en förbättrad hantering av sekretessbelagda dokument. Mallhanteringen och hanteringen av ritningar var otidsenlig och inte längre möjlig att uppgradera på ett säkert sätt. Hanteringen av verksamhetsinformation var dessutom ineffektiv och resurskrävande.

Tack vare Advantums omfattande funktionalitet och flexibilitet så har Advantum idag ersatt fyra av LFV's system för att hantera bl.a. ärenden, dokument och ritningar.

LFV är ett affärsverk med 1 300 anställda som driver flygtrafiktjänst för civila och militära kunder vid 32 torn i Sverige samt vid två kontrollcentraler. LFV omsätter omkring 3 miljarder kronor och har huvudkontor i Norrköping. LFV är en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst. LFV’s lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv flygtrafik uppmärksammas i omvärlden och inom miljöområdet går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen.

Varje år sker nära 700 000 flygningar i svenskt luftrum. Flygbranschens höga säkerhetstänkande och det systematiska arbete som hela tiden görs för att utesluta alla tänkbara risker har skapat en säkerhetskultur som går igen i det dagliga arbetet hos LFV.