assaabloy-6

 

 

 

Assa Abloy ES utvecklar ständigt sina produkter, vilket innebär att mängder av teknisk information och dokumentation hela tiden är under förändring. Tidigare hade företaget olika system för olika produktgrenar och informationen fanns tillgänglig endast för ett fåtal personer. När systemet skulle moderniseras och ersättas med ett flexibelt och enkelt system för hantering av produktstrukturer, modeller och ritningar, föll valet på Advantum.

Med Advantum kan Assa Abloy ES arbeta på ett enhetligt sätt med alla produkter. Från början använde Assa Abloy ES Advantum som ett rent PDM-system (Product Data Management) för den tekniska dokumentationen, där ritningar, 3D-modeller, produkt- och artikelstrukturer samt övrig teknisk produktinformation är viktiga ingredienser. Med tiden har installationen vuxit, såväl i antal användare som i funktionalitet. 

I den för Assa Abloy ES mycket centrala och viktiga ändringsförfarandeprocessen (Change control process) är Advantum med sin kraftfulla workflowfunktionalitet den naturliga motorn. Advantum ger nu Assa Abloy ES på ett naturligt sätt kontroll och överblick över denna omfattande process. Många olika funktioner inom företaget är inblandade och Advantum gör det möjligt att spåra alla åtgärder som har vidtagits – och att skynda på processen om en ritning fastnar någonstans i kedjan.

Assa Abloy ES använder Advantum globalt vid sina utvecklingscentra i Kina, Tjeckien och USA tack vare advantums möjlighet att hantera distribuerade filvalv.

Förenklade dagliga rutiner och förbättrad kvalitetssäkring är två faktorer som tidigt blev påtagliga efter installationen av advantum. Genom Advantums funktioner för säkerhet och behörighetskontroll kan användarna alltid vara säkra på var, när och hur dokument och ritningar är upprättade och förändrade. Systemet stödjer Assa Abloy ESs normala rutiner, vilket innebär att arbetsflödet blir tydligt och lätt att följa.