Utbildningshantering

Advantum utbildningshantering är ett verktyg som bidrar till kvalitetskontroll och uppfyllnad av krav, inte minst för företag inom Life Science som behöver följa regelverk och förordningar enligt exempelvis FDA och EMA. Verktyget skapar överblick och kontroll över pågående och tidigare utbildningar på såväl organisationsnivå som detaljerad individnivå.
Advantum utbildningshantering
Advantum utbildningshantering knyter samman företagets informationshantering med rätt kompetens.

Advantum utbildningshantering ett mycket viktigt verktyg, inte minst för företag verksamma inom regulatoriska miljöer där personalutbildning är en väsentlig del och grundläggande för uppfyllnad av god kvalitet, regelverk och förbättrade operativa standarder. Advantum utbildningshantering skapar en tydlig överblick och kontroll över vem eller vilka i personalen som gått olika kurser och utbildningar samt den information som medföljer. Med verktyget sparas och administreras även kurser och kursmaterial, CV:n, diplom och arbetsbeskrivningar. Verktyget passar väldigt bra i kombination med Advantum SOP - Standard Operating Procedure, men också till övriga komponenter som exempelvis Advantum Avvikelsehantering och Advantum Ändringshantering. Advantum utbildningshantering är en komponent som på ett konkret sätt knyter samman organisationens informationshantering med personalen och individernas kompetenser. 

Exempel på funktionalitet:

  • Utbildningsplanering på individnivå
    Advantum Utbildningshantering
    Vill du vet mer om hur Advantum Utbildningshantering kan hjälpa din organisation? Anmäl dig till våra webinars och vi visar hur!
  • Utbildningshantering på företagsnivå
  • Hantera utbildningar, kurser, diplom, CV:n, arbetsbeskrivningar mm
  • Registrera och hantera utbildningsmaterial
  • Training records; Read & Understood

 

 

Individuella utbildningsplaner

Planera kurser och utbildningar på individnivå samt se vilken individ som läst eller ska läsa viktiga dokument, SOPar och rutiner.

Överblick och kontroll

Skapa kontroll och säkerställ att individer läst ny information innan exempelvis en ny förändring träder i kraft.

Hantera utbildningsmaterial

Registrera och spara material och kurser och koppla dessa till berörda team, roller, avdelningar och personer. 

Deltag på ett webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

  • Inga evenemang