SOP – Standard Operating Procedure

Med hjälp av Advantums komponent SOP - Standard Operating Procedure, säkerställer organisationer och företag att dokumenterade rutiner och SOPar hanteras på ett effektivt, enhetligt och kvalitetssäkert sätt. Godkänn och signera dokumenten elektroniskt, distribuera dem till berörda personer, håll koll på vilka som har läst och förstått informationen och mycket mer.
Advantum SOP - Standard Operating Procedure
Advantum SOP skapar enhetlighet, kvalitet och effektivitet och säkerställer att SOPar delges rätt personer och grupper inom företaget.

Advantum SOP är en beprövad och kvalitetssäkrad lösning för att elektroniskt skapa och administrera styrande dokumentation så som Standard Operating Procedures (SOP), rutiner och riktlinjer. Advantum SOP är därför ett effektivt och kraftfullt verktyg för företag och organisationer som helt eller delvis arbetar inom regulatoriska miljöer med krav på uppfyllnad av kvalitet och efterlevnad av olika regelverk. Med flertalet användare inom Life Science branschen  har Advantum SOP kommit att bli ett pålitligt verktyg inom detta område som styrs av stränga internationella krav och regler. Advantum SOP bistår bland annat med automatisk versionshantering, komplett audit trail, påminnelser om viktiga datum, distribution av SOPar och rutiner till berörda personer och mycket mer.

Exempel på funktionalitet:

 • Läsa och förstå / Läs och förstått
  SOP - Standard Operating Procedure
  Vill du veta mer om Advantum SOP och hur systemet kan hjälpa just ditt företag? Anmäl dig till våra webinars så visar vi hur det fungerar!
 • Audit trail (alla händelser loggas och registreras)
 • Versionshantering
 • Påminnelsefunktioner via mejl
 • Elektroniska signaturer
 • Behörighetsstyrning
 • Godkännandeprocess utifrån roll och titel

 

 

Relaterande dokument & information

Med hjälp av korsreferenser kan ni koppla och kartlägga SOPar och rutiner till rätt person, team, avdelning, andra dokument, produkter mm.

Läsa & förstå / Läs & förstått

Distribuera SOPar, guidelines och rutiner till berörda personer och håll koll på vem som läst dem och förstått dem direkt i Advantum.

Påminnelsefunktion via mejl

Med automatiska påminnelsefunktioner via mejl delges berörda personer när nya SOPar, rutiner och guidelines släpps och verkställs.

Deltag på ett webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni dock inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

 • Inga evenemang