Leverantörshantering

Advantum leverantörshantering är en komponent som avser att kvalitetssäkra och administrera organisationens leverantörer. I detta verktyg hanteras allt från traditionella kontaktuppgifter till mer komplex utvärderingsprocess och riskbedömning av leverantörer.
Advantum leverantörshantering
Med hjälp av Advantum leverantörshantering skapas kontroll och struktur. Anmäl dig till ett webinar för att ta reda på mer!

Med hjälp av Advantum leverantörshantering säkerställs kvalitet och kontroll och effektiv administration över samtliga leverantörer. Genom ett bestämt ramverk och arbetsflöde guidar Advantum användaren under hela leverantörens livscykel, allt från uppläggning och registrering av nya leverantörer till löpande utvärdering, riskbedömning och uppföljning. Med hjälp av Advantums gränsöverskridande och klickbara relationer kan man enkelt koppla leverantörsspecifika dokument, mejlkonversationer, inköp och fakturor till varje leverantör. På så sätt kartläggs ett nätverk kring de leverantörer som organisationen arbetar med. Som användare kan man själv välja om uppföljning och utvärdering skall hanteras manuellt eller om man vill med hjälp av systemet överlåta automatisk datering, påminnelser och uppföljning.

Exempel på funktionalitet i Advantum leverantörshantering:

  • Versionshantering
  • Full spårbarhet och audit trail
  • Grafisk illustration över hela leverantörens livscykel
  • Utvärdering, godkännande och uppföljning
  • Skapa relationer mellan leverantörer, dokument, kontaktpersoner, produkter, tjänster m.m.
  • Skapa och distribuera uppgifter relaterade till genomförandebeslut
Riskbedömning & uppföljning

Advantum ser till att varje leverantör genomgår en kvalitativ och säker riskbedömning samt följs upp och utvärderas efter hand.

Automatiska påminnelser

Se till att inget faller mellan stolarna. Advantum påminner både via mejl och i systemet när en leverantör behöver hanteras.

Microsoft Office integration

Advantum är partner med Microsoft vilket gör att det finns full integration till Outlook, Word, Excel och PowerPoint.

Deltag på ett webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

 

  • Inga evenemang