Dossierhantering

Advantum Dossierhantering är en effektiv lösning för att skapa, underhålla och arkivera dokumentation i en CTD (Common Technical Document) struktur.

 

Myndighetskraven för dokumentation av ett läkemedel har ökat stadigt på grund av ständiga framsteg och nya resultat. Som ett resultat av detta ökar också datamängden och komplexiteten i registreringsunderlagen, vilket ställer allt högre krav på hanteringen av ingående dokumentation.

Användandet av Advantum Dossierhantering eliminerar ineffektiva och tidsödande processer för denna hantering.

 

Med Advantum Dossierhantering får ni fördelarna i ett kraftfullt dokumenthanteringssystem kombinerat med hanteringen av dokumentationen i en CTD struktur med dess sekvenser och variationer. Advantum Dossierhantering håller givetvis även automatiskt kontroll på ”Current file” samt vilka dokument som är godkända av myndigheter. Från Advantum Dossierhantering man också exportera ut strukturerad information som underlag för en eCTD (electronic Common Technical Document).

 

Strukturhantering av dokument

Advantum Dossierhantering förenklar och effektiviserar hantering av dokument i en CTD struktur och håller kontroll på såväl sekvenser som variationer.

Regulatoriska krav på IT miljöer

Dokumenthanteringssystem för organisationer med höga krav på informations-hantering i regulatoriska miljöer. Förberett för att valideras enligt internationella standarder.

Microsoft Office integration

Advantum är partner med Microsoft vilket gör att det finns full integration till Outlook, Word, Excel och PowerPoint.

Deltag på ett webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

 

  • Kontakta oss för bokning av Webinar gällande Dossierhantering