Dokumenthantering

Med hjälp av Advantum dokumenthantering säkerställs en effektiv hantering av företagets dokumentation. Dokumenthanteringssystemet strukturerar, kvalitetssäkrar och versionshanterar allt från styrande och regulatorisk dokumentation till rapporter, instruktioner, ritningar, mötesanteckningar, mejl och mycket mer.
Digital dokumenthantering med hjälp av Advantum
Upplevs dokumenthanteringen övermäktig? Undvik att fastna i krångliga och okontrollerade mappstrukturer, ta hjälp av Advantum istället

Dokumenthantering i Advantum skapar möjligheter att hantera organisationens dokument på ett säkert och effektivt sätt. Systemet hjälper användaren att hitta rätt version och dokument samtidigt som korsreferenser skapar överblick och struktur över hur informationen hänger samman. Samarbeta i projekt, skicka för kommentarer, granskning, godkännande, elektroniska signaturer, utbildning och mycket mer. Definiera exakt hur ni vill hantera viktiga dokument, vem som skall ha tillgång till dem och när de skall skickas för revision. 

Advantum har i nästan 20 år hjälpt organisationer att säkerställa kvalitet, spara tid, möjliggöra bättre samarbete och uppfylla krav i enlighet med lagstiftningar och internationella standarder. I systemet finns en inbyggd, flexibel behörighetsstyrning som ser till att rätt information visas för rätt person vid rätt tillfälle. Glöm växande, krångliga och statiska mappstrukturer. Advantum anpassar sig efter användaren och definierar tydligt och exakt vilken information som är giltig, hur den skall hanteras och vilka användare som är ansvariga för informationen. Smart, enkelt och inte minst kvalitetssäkert.

 

Vill du veta mer om Advantum dokumenthantering? Vi håller regelbundna webinars du kan anmäla dig till!

Exempel på funktioner i Advantums dokumenthantering:

  • Se senaste version/revision
  • Skapa nya dokument med hjälp av effektiv mallhantering
  • Registrera befintliga dokument med hjälp av mallar
  • Distribuera rätt dokument till rätt användare
  • Elektroniska signaturer
  • Lagra dokument
  • Hitta dokument utifrån olika perspektiv och sökfunktioner
  • Registrera ändringar och händelser för säker spårbarhet
  • Definiera om en utskrift skall vara giltig eller ej

 

Projektorienterad dokumenthantering

Med Advantum dokumenthantering erbjuds verktyg för att effektivisera projektorienterade arbetsuppgifter, delning av dokumentation och samarbete mellan användare.

Regulatoriska miljöer

Validerat dokumenthanteringssystem för organisationer med höga krav på informationshantering i regulatoriska miljöer. Förberett för att valideras enligt internationella standarder.

Microsoft Office integration

Färdig integration till Microsoft Office med Word, Excel, Power Point och Outlook för användarvänlig dokumenthantering och registrering av dokumentation.

Microsoft integrerat dokumenthanteringssystem

Advantum Microsoft Partner
Advantum dokumenthantering är integrerat med Microsoft Officepaket.

För att göra Advantum ännu bättre och enklare att använda har vi tillsammans med Microsoft tagit fram sömlösa integrationer till Microsofts Officepaket. Genom att integrera dokumenthanteringen till Microsoft Word, Excel, PowerPoint och Outlook, är det enklare än någonsin att skapa upp och redigera dokument direkt i Microsofts program. Advantum har även stöd för att registrera in mejl och mejlkonversationer och koppla dessa till relevanta dokument och ärenden.

Deltag på ett webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

  • Kontakta oss för bokning av Webinar gällande ärendehantering.