Reklamation- och avvikelsehantering

Med hjälp av Advantum reklamation- och avvikelsehantering kan händelser som avviker från normala processer och processflöden hanteras och förebyggas på ett kontrollerat och kvalitetssäkert sätt. Advantum reklamation- och avvikelsehantering hjälper Er att fånga upp och förebygga reklamationer, produktionsavvikelser, miljöavvikelser och kvalitetsavvikelser. Advantum erbjuder ett välprövat ramverk för dessa scenarier med principer enligt CAPA - Corrective Action Preventive Action.
Vill du veta mer om hur Advantum reklamation- och avvikelsehantering kan hjälpa Er organisation? Då är våra webinar ett utmärkt tillfälle!

Trots att reklamationer och avvikelser tillhör vardagen i organisationer är det vanligt att det saknas en definierad hantering för dessa i många företag. Genom att införskaffa systemstöd för sådana oönskade scenarier etableras tydliga ramverk och principer för hur avvikelser ska hanteras. Advantum erbjuder verktygen för bättre samarbete och kommunikation mellan samtliga inblandade där användare kan dela information mellan varandra samt delegera uppgifter och åtgärder till rätt person med rätt kompetens.

 

Genom att samla all den information som skapas vid ett sådant ärende skapas förståelse och möjligheter att effektivt åtgärda, följa upp och förebygga. Advantum avvikelsehantering hjälper er hantera avvikelser enligt de regler som gäller för Good Manufactoring Policies (GMP), Food and Drug Administration part 21 (FDA 21) och Code of Federal Regulations part 11 (CFR part 11).

 

Exempel på funktionalitet:

Webinar Advantum avvikelsehantering
Vill Du veta mer om Advantum avvikelsehantering? Anmäl Dig till våra webinars så visar vi hur det fungerar! Besök vårat kunskapscenter för att se kommande tillfällen.
  • CAPA - Corrective Actions och Preventive actions
  • Fördefinierade processflöden som styr avvikelsehanteringen
  • Notifieringar via e-post till berörda personer och avdelningar
  • Eskalering av larm utifrån förvalda tidsramar
  • Status- och behörighetsstyrning för vem som skall se vad
  • Versionshantering
  • Grafisk presentation över var i processen en avvikelse befinner sig
  • Audit trail för säker spårbarhet
  • Elektroniska Signaturer och Records gör det möjligt att godkänna/signera avvikelser och åtgärder direkt i systemet
Korsreferenser och relationer

Advantum avvikelsehantering möjliggör att på ett smidigt sätt relatera all information som hör till en specifik avvikelse för att på så sätt få en övergripande bild över hela avvikelsen, vilken status den befinner sig och vilka åtgärder som väntar.

Uppföljning och processoptimering

Advantum samlar, loggar och kopplar all information som skapas i samband med en avvikelse. I Advantums kvalitetssäkrade ramverk skapas möjlighet för optimering och uppföljning som gör att avvikelsehanteringen kontinuerligt förbättras.

Kvalitetssäkring & Validering

Advantum avvikelsehantering säkerställer att avvikelser hanteras på ett kvalitetssäkert sätt och möjliggör för företag att valideras enligt internationella standarder och principer inom GMP, FDA och ISO.

Deltag på ett Webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni dock inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

  • Inga evenemang