Avtalshantering

Med hjälp av Advantum avtalshantering kan företag och organisationer effektivt strukturera och hantera kontrakt och avtal. Inbyggd funktionalitet för automatiska påminnelsefunktioner, avtalsmallar och behörighetsstyrning skapas tydlighet och kvalitetssäker hantering av denna otroligt viktiga dokumentation. 
Vill du veta mer om Advantum Avtalshnatering? Då är ett webinar ett utmärkt tillfälle!

Systemstöd för avtalshantering och kontraktshantering är en smart investering för att undvika onödig administration och missa deadlines. Med hjälp av flexibla korsreferenser, automatiska påminnelser och kontrollerad mallhantering kan Ditt företag säkerställa full kontroll och struktur av samtliga avtal, både gamla som nya. Advantum håller reda på viktiga datum, deadlines, uppsägningar och förlängningar och ser till att rätt person får påminnelser vid rätt tillfälle. Systemet säkerställer att skapandet av nya avtal följer rätt mall och layout med möjlighet att dela avtalen både internt och till extern part. 

Advantum har i nästan 20 år hjälpt organisationer att säkerställa kvalitet, spara tid, möjliggöra bättre samarbete och uppfylla krav i enlighet med lagstiftningar och internationella standarder. I systemet finns en inbyggd, flexibel behörighetsstyrning som ser till att rätt information visas för rätt person vid rätt tillfälle. Glöm växande, krångliga och statiska mappstrukturer. Advantum anpassar sig efter användaren och definierar tydligt och exakt vilken information som är giltig, hur den skall hanteras och vilka användare som är ansvariga för informationen. Smart, enkelt och inte minst kvalitetssäkert.

 

Exempel på funktioner i Advantum avtalshantering:

 • Advantum avtalshantering
  Vill du veta mer om Advantum avtalshantering? Anmäl dig till våra webinars!

  Korsreferera avtal och kontrakt till relevant information och objekt

 • Kvalitetssäkra och strukturera innehållet med hjälp av mallar

 • Behörighetsstyrning för kontroll av vilka användare och användargrupper som skall ha tillgång till vilka avtal och kontrakt

 • Påminnelser och alarmfunktion för utgående avtal

 • Automatisk förlängning och uppsägning av avtal

 • Koppla avtal till dokument, kunder, leverantörer, partners, produkter, tjänster och mycket mer

 

alligatorbioscience-logo1

Med advantum får bioteknikföretaget Alligator Bioscience en effektiv översikt avseende sina avtal gällande löptider och påminnelser, access och behörigheter samt till avtalen relaterad dokumentation.

 

Optimera avtalsintäkter och kostnader

Advantum avtalshantering hjälper Din organisation att distribuera viktiga och känsliga avtal till rätt roll, befattning och grupp. 

Relationer & kopplingar

Advantum avtalshantering hjälper Din organisation att koppla samman avtal med dokument, kunder, leverantörer, partners, produkter, tjänster och mycket mer. På så sätt skapas en övergripande hantering över hur avtal och kontrakt hänger samman och påverkar Din organisation.

Alarm- och påmminelsefunktion

Advantum avtalshantering påminner Din organisation om när det är dags att förnya, säga upp, förhandla om eller förlänga befintliga avtal. Med hjälp av automatiska mejl till berörda personer inom företaget uppmärksammas ni om när avtal och kontrakt skall hanteras.

Deltag på ett Webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni dock inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

 • Inga evenemang