Ärendehantering

Med hjälp av Advantum ärendehantering erbjuds ett flexibelt ramverk för att fånga upp och hantera ärenden. All information som skapas i ett ärende kartläggs genom klickbara korsreferenser till ansvariga, avdelningar, kunder, leverantörer, mejl, dokumentation och mycket mer.
Vill du veta mer om Advantum Ärendehantering och hur verktyget kan hjälpa Er organisation? Då är ett webinar ett utmärkt tillfälle!

Advantum ärendehanteringssytem används av många olika typer av företag och branscher för hantering av allt från enkla och korta ärenden till långa, invecklade och utdragna processer. Med hjälp av grafiska illustrationer ges en tydlig överblick över var i processen ett ärende befinner sig och vem eller vilka som skall göra vad. Automatiska påminnelser säkerställer att uppgifter och åtgärder inte faller mellan stolarna och ser till att avslutade ärenden kan följas upp och utvärderas. Med Advantum ärendehantering kan Din organisation både höja kvaliteten på ärendehanteringen och samtidigt förbättra kommunikation och samarbete mellan användare.

Advantum ärendehantering erbjuder all funktionalitet för att kunna dela ut uppgifter och information mellan användare. Koppla information och uppgifter till ansvariga personer, vilka kunder och leverantörer som är inblandade, om ärendet tillhör något specifikt projekt och mycket mer. Med hjälp av en flexibel behörighetsstyrning kontrolleras vem som har tillgång till rätt informationen vid rätt tillfälle.

Exempel på funktionalitet:

 • Tydliga, grafiska illustrationer som visar var i ett processflöde att ärende befinner sig och vilken status ett ärende har
  Vill du veta mer om Advantum ärendehantering? Vi håller regelbundna webinars du kan anmäla dig till!
 • Ägare av ärendet
 • Historik och framtida, planerad hantering av ärendet
 • Kategorisering utifrån typ av ärende
 • Elektronisk signering
 • Automatisk påminnelse och mejlutskick till berörda personer
 • Gransknings- och godkännandeförfarande
 • Automatiserad publicering
 • Relaterad information som dokument, mejl, produkter/artiklar, avvikelser och reklamationer
Microsoft Outlook mejlintegration

Advantum ärendehantering har inbyggd integreration med Outlook som gör att användare enkelt kan koppla mejl och bifogade filer till nya, befintliga och avslutade ärenden

Flexibel behörighetsstyrning

Med Advantums gedigna behörighetsstyrning definieras vem som skall få tillgång till vilken information i ett specifikt ärende vid ett specifikt tillfälle.

Kommunicera och samarbeta

Bjud in användare och delegera/kommunicera uppgifter för att skapa samarbete och transparens.

Deltag på ett Webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni dock inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

 • Kontakta oss för bokning av Webinar gällande ärendehantering.