Ändringshantering

Med hjälp av Advantum ändringshantering kan organisationer och företag som arbetar inom regulatoriskt styrda miljöer med stränga kvalitetskrav strukturera och planera ändringsarbetet enligt välprövade principer och internationella standarder. Med funktioner för inlämning av ändringsförslag, utvärdering och implementeringsbeslut samt fördelning av uppgifter för implementering tar ni ett helhetsgrepp om dessa processer.
Adantum ändringshantering
Behöver Ni förbättra hanteringen av förändringsprocesser? Anmäl dig till ett webinar är ta reda på hur Advantum kan hjälpa Er!

 

Advantum ändringshantering är en komponent som riktar sig till de organisationer och företag som vill säkerställa och förbättra kvaliteten för interna processer. Arbetar ni exempelvis inom en regulatoriskt styrd bransch med höga krav på process- och produktkvalitet kommer Advantum ändringshantering bistå med verktyg och struktur som hjälper Er kvalitetssäkra förändringsarbetet. Systemet illustrerar och guidar ett ändringsarbete enligt satta principer för processflöden och kopplar samman all relaterad information som hör till arbetet. Med hjälp av flexibla korsreferenser samlas dokument, beslutsunderlag, mejlkonversationer m.m. gällande en specifik process för att hantera administrationen på ett tydligt och kvalitetssäkert sätt. Advantum ändringshantering registrerar administration automatiskt så att Ni alltid kan spåra och följa upp samtliga moment.

 Advantum ändringshantering innehåller bland annat följande funktionalitet standardmässigt:

  • Fördefinierade arbetsflöden som illustrerar var och i vilken status processen befinner sig
    Vill Du veta mer om Advantum ändringshantering? Anmäl Dig till våra webinars så visar vi hur det fungerar! Besök vårat kunskapscenter för att se kommande tillfällen.
  • Möjligheten att koppla all relaterad information och filer till processen
  • Flexibel behörighetsstruktur som säkerställer att rätt personer informeras och delges information
  • Skapa och fördela arbetsuppgifter kopplat till ett implementeringsbeslut
Flexibel behörighetsstyrning

Advantum ändringshantering hjälper Din organisation att distribuera uppgifter och information till individer, roller och grupper med rätt behörighet. 

Microsoft Outlook integration

Advantum ändringshantering är integrerat med Microsoft Outlook för att enkelt kunna registrera meddelanden och konversationer gällande ett specifikt förändringsarbete.

Optimera förändringsprocesser

Med automatisk, komplett audit-trail och möjligheten att utvärdera enskilda ändringsprojekt kan Din organisation utvärdera och optimera hanteringen av förändringsprocesser.

Deltag på ett Webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni dock inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

  • Kontakta oss för bokning av Webinar gällande ändringshantering.