Advantum Produktutveckling

 

InfoTech Scandinavia har en lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa produktutvecklande företag och organisationer med datorstöd i sin informationshanteringsprocess. Advantum produktutveckling är utvecklat i nära samarbete med svensk industri och bygger på över 20 års erfarenhet inom detta område, vilket borgar för effektiva och väl beprövade lösningar.

För att hantera det komplexa sambandet mellan produktinformation och övrig generell information som t.ex. projekt- och kvalitetsinformation krävs kompetenta och effektiva system. Advantum är ett sådant system som lägger grunden för en effektiv produktdatahantering (Product Data Management, PDM) över hela produktlivscykeln (Product Lifecycle Management, PLM) samtidigt som kopplingar mot övrig information hittas naturligt via Advantums användarvänliga relationshantering.

Ingenjörer kan arbeta mer effektivt och få tillgång till ritningar och modeller direkt i Advantum genom våra CAD-integrationer. Advantum ger via den inbyggda förhandsgranskningen möjlighet för alla användare att se och kommentera ritningar, även om de inte har den specifika CAD-applikationen installerad på sin dator. Versionshantering av både dokument och ritningar är standardfunktionalitet som gör Advantum till ett brett tillämpbart PDM- och PLM-system.

Advantums workflowfunktionalitet gör det möjligt att skapa processer inom organisationen för att effektivisera och kvalitetssäkra t.ex. utvecklings-, gransknings- och godkännandeförfarandet, samt att försäkra sig om att rätt användare alltid har tillgång till rätt version av dokument och produktdata.

Tack vare Advantums konfigurerbarhet och öppna gränssnitt skräddarsys enkelt företagets processer, och kopplingar mot t.ex. affärssystem, intranät m.m. för att passa varje kunds krav och önskemål.