Advantum Livsmedel

Advantum Livsmedel är ett elektroniskt kvalitetsledningssystem, Quality Management System (eQMS), som är anpassat för verksamheter som arbetar med tillverkning och utveckling inom livsmedelsindustrin. Advantum Livsmedel är en branschlösning som utgår från det standardiserade arbetssättet HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) och ger en bred grund för ett säkert och effektivt kvalitetsarbete.

Advantum Livsmedel huserar funktionalitet som gör det möjligt att spara, strukturera och distribuera dokumentation till rätt person med rätt behörighet. Genom sömlösa korsreferenser kopplar Advantum Livsmedel ihop dokument, ärenden, bilder, mail, avvikelser, reklamationer och förebyggande åtgärder med varandra och skapar på så sätt ett sammanhang och logik i hur all denna information hänger ihop. Genom att strukturera upp företagets information på detta sätt skapas kontroll, säkerhet, kvalitet och effektivitet på en helt ny nivå. Advantum Livsmedel är att rekommendera för de företag som måste förhålla sig till stränga regulatoriska regler och krav på hög kvalitetsstandard.

Inom ramen för Advantum Livsmedel hanterar ni samtlig dokumentation/information gällande exempelvis:

 • Produktbeskrivningar
 • Rutiner
 • Flödesscheman över processer
 • Faroanalyser
 • Kritiska styrpunkter, CCP
 • Kritiska gränser
 • Beskrivningar av korrigerande åtgärder

Advantum Livsmedel innehåller även färdiga arbetsflöden för en effektiv hantering av era reklamations- och avvikelseärenden. I dessa arbetsflöden kan ni arbeta strukturerat och översiktligt med exempelvis följande områden:

 • Skapa och registrera reklamations- och avvikelseärenden
 • Skapa och fördela ut åtgärder
 • Bekräfta genomförda åtgärder
 • Skapa och bekräfta uppföljningskontroller

Dessutom ger Advantum Livsmedel er möjligheten att strukturera och organisera er personals utbildning genom exempelvis hantering av:

 • Kurser
 • Certifikat och diplom
 • Utbildningsplaner på person- och företagsnivå

Genom Advantums unika flexibilitet, 100% konfigurerbarhet, kan ni få en branschlösning som följer era behov och krav.

Deltag på ett Webinar och lär dig mera

Våra webinars är ett utmärkt sätt att skaffa sig en första uppfattning om möjligheterna med Advantum. Vi erbjuder webinars inom en mängd områden. Hittar ni dock inget webinar som passar just era behov, hör gärna av er så skräddarsyr vi en visning till er.

Givetvis är våra webinars helt kostnadsfria!

 • Kontakta oss för bokning av Webinar gällande Advantum Livsmedel.