Systemet

Advantum är ett 100 % konfigurerbart standardsystem för en effektiv och säker informationshantering. Systemet används idag inom ett flertal branscher och användningsområdena sträcker sig från bland annat hantering av avtal, avvikelser och styrande dokument till produktinformation, ritningshantering och change control processer.

Då behov och förutsättningar kan se väldigt olika ut erbjuder vi Advantum på tre olika sätt; som färdiga branschlösningar, som enskilda komponenter eller helt kundspecifikt.

Branschlösningar

 

Färdigpaketerade lösningar för en effektiv informations-hantering anpassade för bolag inom följande områden.

Komponenter

 

Färdiga verktyg för hantering av specifika områden med möjlighet till extrem flexibilitet, kombinera fritt.

Kundspecifik konfigurering

 

Fullt kundspecifik konfigurering utan specialanpassning, för er unika behov och krav. På ert sätt fast standard!

 

Referenser

Därför ska ni välja en branschlösning

Våra branschlösningar är lösningar framtagna för ett fåtal utvalda områden; Life Sciences, Myndighet & Offentlig verksamhet, Produktutveckling samt Livsmedel. Arbetar ni inom dessa områden och vill ersätta era manuella eller föråldrade rutiner för informationshantering är våra branschlösningar det bästa valet för er. De är sammansatta för att ge en bred lösning som rustar er för framtiden. Givetvis kan våra branschlösningar byggas ut med hantering av flera områden.

Därför ska ni välja en komponent

Våra komponenter riktar sig mot er som vill förenkla och effektivisera hanteringen av ett eller flera specifika områden. Med våra komponenter, vilka är utvecklade efter best practice, är ni snabbt igång. Önskar ni göra förändringar i komponenterna finns full frihet med Advantums 100 % konfigurerbarhet.

Därför ska ni välja en kundspecifik konfigurering

Vårt utbud av färdiga komponenter och lösningar är stort och täcker ett flertal områden inom informationshantering. Trots detta finns det unika behov och krav som kräver en mer kundspecifik konfigurering. Läs gärna våra referensprojekt eller kontakta oss så berättar vi mera.