Reccan Diagnostics kvalitetssäkrar med Advantum

 

Reccan Diagnostics har valt Advantum Life Sciences Suite för sin hantering av dokumentation i enlighet med de höga regulatoriska krav som ställs på denna typ av verksamhet. “Att vi nu får ännu en kund som väljer Advantum Life Sciences Suite stärker vår närvaro i detta segment ytterligare” säger Håkan Ljung på InfoTech Scandinavia AB.

Reccan Diagnostics är ett företag som baseras på forskning utförd vid Lunds universitet. Reccan Diagnostics har utvecklat en bioteknikplattform för in vitro-diagnostik, som ger både tidigare och mer specifik diagnos, samt förbättrad prognostisk stratifiering av solida cancerformer. Det primära fokusområdet är bukspottkörtelcancer, som för närvarande är den tredje största orsaken till cancerrelaterad död. Bukspottkörtelcancer förväntas bli den andra orsaken till cancerdöd inom några år om inga åtgärder vidtas

Läs mer om Reccan Diagnostics här.

 

Om InfoTech Scandinavia AB

InfoTech Scandinavia erbjuder tekniska lösningar för dokument- och ärendehantering. Bolaget ingår i Danir-koncernen och finns representerade i Malmö och Stockholm. Läs mer om Advantum Life Sciences Suite här!

 

För frågor vänligen kontakta:
Håkan Ljung
InfoTech Scandinavia AB
hakan.ljung@infotech.se
0703 – 79 12 02