Whitepapers

Våra Whitepapers är vårt sätt att förmedla kunskap, väcka frågor och belysa de utmaningar som berör ämnet informationshantering.

Med våra långa erfarenhet av att hjälpa företag med bland annat dokumenthantering, ärende-, reklamations- och avvikelsehantering, avtalshantering, Training Management samt hantering av produktdata och ritningar har vi sett och hört en hel del.

Ta gärna del av våra Whitepapers och hör gärna av er om ni har ett ämne som ni tycker att vi borde skriva om.

 

En bra hjälp för er som funderar på att skaffa ett informationshanteringssystem

5viktigaaspekter.pdf