advantum Life Sciences Suite Basic

advantums Life Siences Suite Basic är ett webbaserat verktyg som hjälper företag och organisationer inom Life Sciences området att på ett säkert och effektivt sätt hantera sina dokument och processer.

advantum Life Sciences Suite Basic är en driftad lösning, vilket innebär att ni inte behöver investera i någon hård- och mjukvara. Systemet är utvecklat efter ”best practice” och riktar sig framför allt mot mindre företag och startups som söker en kostnadseffektiv helhetslösning för sin dokumenthantering.
Läs mer